Skip to main content
Gauri Pradhan
Advisor
Sushil Pyakurel
Advisor
Durga Sob
Advisor
Prof. Kapil Shrestha
Shantalal Mulmi
Advisor
Bishnu Pukar Shrestha
Advisor
Basudev Neupane
Advisor
Pradip Pokharel
Advisor
Charan Prasai
Advisor
Subodh Raj Pyakurel
Advisor
Ganesh B K
Advisor
Dr. Sarba Raj Khadka
Advisor
Dr.. Yubraj Sangraula
Advisor
Dr. Netra Prasad Timilsena
Advisor
Birendra Mishra
Advisor
Gopalnath Yogi