Skip to main content
नागरिक संस्थाहरुको सञ्चालन चुनौति तथा  कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न
दशौ कार्यसमिति बैठकबाट पारित  समसामयिक प्रस्तावहरु 
Consultation on CSOs Laws, Joint Position Paper and NGO Roadmap
संघीय संरचनामा गैसस र नागरिक संस्थाहरुको भुमिका बिषयक वहुक्षीय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न
Discussion Program among CSOs' Network Organizations
Space and Freedom of CSOs in Nepal : Dialogue
नागरिक संगठनहरुको अगुवाइमा मानव अधिकार र्-यालीकाे आयोजना